IF RESULTS MATTER TO YOU

We zijn resultaatgericht.
Ons kantoor streeft ernaar om een center of excellence te zijn.

MISSION STATEMENT

We streven er naar juridische dienstverlening van het hoogste niveau aan te bieden aan een rationele kostprijs.

We luisteren naar uw noden en bezorgdheden.

We zijn pragmatisch, to-the-point en responsief.

We zorgen ervoor dat wij uw commerciële activiteit begrijpen.

We zijn gefocust op resultaten.

Onze diensten

We streven er naar juridische dienstverlening van het hoogste niveau aan te bieden aan een rationele kostprijs.

Procesvoering

Procesvoering voor de rechtbanken is onze core business. Onze advocaten treden op in complexe commerciële geschillen sinds (ruim) 20 jaar. Onze kennis en ervaring inzake commerciële geschilvoering zijn onbetwist.  Op ons terrein zijn we een toonaangevend Belgisch nichekantoor.

Arbitrage

In de voorbije jaren hebben onze advocaten aanzienlijke ervaring opgedaan in arbitrage, zowel als raadslieden alsook als arbiters. Sommige van onze advocaten zijn beschikbaar als arbiter voor ad hoc arbitrages.

Bemiddeling

Procesvoering voor de rechtbank en arbitrage delen hetzelfde conflictoplossingsparadigma: een derde partij, rechter of arbiter, beslist over de zaak (en dit louter aan de hand van de juridische logica).  De bemiddelaar hanteert een andere (meer omvattende, minder reducerende) logica en tracht partijen bij elkaar te brengen, peilend naar hun werkelijke belangen, strevend naar een win-win oplossing.

ONZE KANTOREN

Holmes Kirby, Louizalaan 65 b. 11, 1050 Brussel, België

Nog vragen? Neem contact op.