IF RESULTS MATTER TO YOU

We zijn resultaatgericht.
Ons kantoor streeft ernaar om een center of excellence te zijn.

MISSION STATEMENT

We streven er naar juridische dienstverlening van het hoogste niveau aan te bieden aan een rationele kostprijs.

We luisteren naar uw noden en bezorgdheden.

We zijn pragmatisch, to-the-point en responsief.

We zorgen ervoor dat wij uw commerciële activiteit begrijpen.

We zijn gefocust op resultaten.

Onze diensten

We streven er naar juridische dienstverlening van het hoogste niveau aan te bieden aan een rationele kostprijs.

Procesvoering

Procesvoering voor de rechtbanken is onze core business. Onze advocaten treden op in complexe commerciële geschillen sinds (ruim) 20 jaar. Onze kennis en ervaring inzake commerciële geschilvoering zijn onbetwist.  Op ons terrein zijn we een toonaangevend Belgisch nichekantoor.

Arbitrage

In de voorbije jaren hebben onze advocaten aanzienlijke ervaring opgedaan in arbitrage, zowel als raadslieden alsook als arbiters. Sommige van onze advocaten zijn beschikbaar als arbiter voor ad hoc arbitrages.

Bemiddeling

Procesvoering voor de rechtbank en arbitrage delen hetzelfde conflictoplossingsparadigma: een derde partij, rechter of arbiter, beslist over de zaak (en dit louter aan de hand van de juridische logica).  De bemiddelaar hanteert een andere (meer omvattende, minder reducerende) logica en tracht partijen bij elkaar te brengen, peilend naar hun werkelijke belangen, strevend naar een win-win oplossing.

Op zoek naar een vacature?

Holmes Kirby heeft een vacature voor een Nederlandstalige medewerker.  Bij voorkeur met excellente academische resultaten en 3-6 jaar ervaring in een vooraanstaand advocatenkantoor.

Ons team

Hallo. Ik ben Kris Wagner

Dr. Kris Wagner (bac. phil., KUL, 1993, lic. iur., KUL, 1995, LLM, Harvard, 1997, doctor iuris, KUL, 2006) is in België een toonaangevend expert op het vlak van burgerlijk procesrecht. Kris Wagner is als advocaat actief op het domein van de commerciële geschilvoering sinds 1995.  In recentere jaren heeft hij aanzienlijke ervaring opgebouwd op het gebied van commerciële bemiddeling en arbitrage.

  • (+32) 2 318 10 20 

Hallo. Ik ben Bernard Dubois

Bernard Dubois (Lic. hist. UGent 2008, MA iur. UGent 2011, Pg Vives Business School 2016) begon zijn carrière als advocaat in 2011 bij een gerenommeerd kantoor in Brussel en Brugge. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. In mei 2020 vervoegde hij Holmes Kirby. Bernard Dubois is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel, alsook van de balie te Gent.

  • (+32) 2 535 79 65, (+32) 9 252 55 73

ONZE KANTOREN

Holmes Kirby, Louizalaan 65 b. 11, 1050 Brussel, België

Nog vragen? Neem contact op.