Bemiddeling

Procesvoering voor de rechtbank en arbitrage delen hetzelfde conflictoplossingsparadigma: een derde partij, rechter of arbiter, beslist over de zaak (en dit louter aan de hand van een juridische logica).

 

Procesvoering voor de rechtbank en arbitrage gaan in principe over het winnen of verliezen van de zaak, standpunten die men wil doen zegevieren, gelijk of ongelijk hebben (en vervolgens gelijk of ongelijk krijgen, wat niet hetzelfde is). Ook al hebben rechtbankprocedures en arbitrage het belangrijke voordeel dat op een gegeven moment de zaak zal worden opgelost, ongeacht of de partijen een akkoord bereiken of niet, dan nog moet worden erkend dat het traditionele conflictoplossingsparadigma (een derde hakt de knoop door) niet altijd de meest constructieve en efficiënte manier is om conflicten op te lossen.

books_on_table2_NC

Bij bemiddeling vinden de partijen een oplossing voor hun conflict, met de hulp van een bemiddelaar die geen beslissingsbevoegdheid heeft, maar die de verstoorde communicatie herstelt en die zoekt naar gemeenschappelijke belangen, creatieve oplossingen, win-wins.

Het resultaat, als de bemiddeling slaagt, is een oplossing die aanvaardbaar is voor alle partijen. Wij zijn volledig overtuigd van de voordelen van bemiddeling (een wederzijds aanvaarde oplossing wordt vaak beter gerespecteerd dan een oplossing opgelegd door een derde, als een bemiddeling slaagt, is het conflict ook veel sneller opgelost dan via de rechtbank, en tegelijk kan een commerciële relatie na een geslaagde bemiddeling hersteld worden). Nochtans moet worden toegegeven dat bemiddeling een groot ongemak met zich meebrengt: er is geen garantie van een eindresultaat. Als een bemiddelingspoging mislukt, hebben de partijen tijd en geld verloren en moeten ze terug naar af (in de praktijk meestal een rechtbankprocedure).

Precies om die reden zijn wij veeleer voorstanders van hybride formules die het beste van twee werelden combineren (zoals mediation-arbitration of med-arb, d.i. een bemiddeling gevolgd door een arbitrage als de bemiddeling niet geslaagd is). Med-arb combineert de voordelen van beide mechanismen: alle voordelen van bemiddeling blijven intact, maar tegelijk is er een garantie van “eindigheid” – ooit raakt het dispuut opgelost, met of zonder akkoord van de wederpartij. Indien de partijen niet tot een akkoord komen in het stadium van de bemiddeling, wordt het geschil in ieder geval opgelost via arbitrage.

Heeft u vragen? Stuur ons een bericht.