Hugo Vandenberghe

HUGO VANDENBERGHE

 

Mr. Hugo Vandenberghe is doctor in de rechten KUL (1966) met de grootste onderscheiding, licentiaat in het notariaat en geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (1970). Hij is professor emeritus aan de rechtsfaculteit te Leuven waar hij gedurende 37 jaar burgerlijk recht doceerde (o.m. zakenrecht en onrechtmatige daad). Hij was 19 jaar lid van de Belgische Senaat. Hij was ondervoorzitter van de Belgische Senaat. Hij was onder meer voorzitter van de Commissie voor Justitie en lid van de Parlementaire Commissie die de controle verzekert op de veiligheidsdiensten. Tevens zetelde hij van 1984 tot 1990 als lid van de Europese Commissie Mensenrechten te Straatsburg. Sedert 1971 is hij lid van de Brusselse balie. Van 2012 tot 2014 was hij Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam die verband houden met goederenrecht, de burgerlijke aansprakelijkheid en de bescherming van de mensenrechten.

 

Belangrijkste publicaties

 • Diverse handboeken en boeken over zakenrecht en aansprakelijkheidsrecht, onder meer:
 • H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht. Deel I, A en B, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1974, 1079 p.
 • H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht, Deel II A, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story-Scientia, 1984, 935 p.
 • H. Vandenberghe, R. Derine en F. Van Neste, Zakenrecht, Deel II B, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1984, 952 p.
 • De nieuwe wet op de appartementsmedeëigendom, Leuven, Jura Falconis Libri, 1994, 157 p.
 • H. Vandenberghe en S. Snaet, Zakenrecht, III, Mede-eigendom, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Story- Scientia, 1997, 427 p.
 • Propriété et droits de l’homme. Property and human rights, Brugge, die Keure, 2006, 305 p.
 • Daarnaast meerdere publicaties over privaatrecht en publiekrecht
 • De Overzichten van Rechtspraak over Onrechtmatige Daad in het T.P.R. voor de periode 1964-2008
 • T.P.R. 1980, 1139-1475
 • T.P.R. 1987, 1255-1615
 • T.P.R. 1995, 1115-1534
 • T.P.R. 2000, 1551-1955
 • T.P.R. 2010, afl. 4, 1749-2145
 • T.P.R. 2011, afl. 2, 349-656

Belangrijkste praktijkdomeinen

 

 • Goederenrecht
 • Mede-eigendom
 • Onrechtmatige Daad

Copyright © 2013-2016 - Holmes Kirby

Logo Holmes Kirby

if results matter to you